+385 91 2737 250         info@solutions-guide.info

MAAS SAVE - najbolji kontakt za povećanje atraktivnosti i konkurentnosti

Imate pitanja jer u sadržaju web stranica niste našli odgovore, želite li pohvaliti naš angažman ili podijeliti vaša iskustva.

Obratite nam se vrlo tradicionalno telefonom na +385 91 273 7250, možete i pomoću obrasca za kontakt ili putem nekog od naših kanala komunikcije.

MAAS SAVE j.d.o.o.,
HR -51211 Matulji, Frlanska cesta 1
OIB: 25085634050
GSM: +385 91 2737 250
E: info@maas-save.hr

Privola za spremanje i obradu podataka u svrhu ostvarivanja uštede (Maas Save j.d.o.o.)

12 + 14 =

ZAŠTITA PRIVATNOSTI – Kontakt podaci i obrazac služe isključivo za kontaktiranje portala MAAS SAVE i neće se koristiti u druge svrhe. Svi podaci i sva saznanja do kojih dođemo tijekom analize podataka dobivenih putem vašeg korištenja ovog portala www.maas-save.com predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96), a u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03). Smatra se da su svi podaci do kojih tvrtka MAAS SAVE j.d.o.o. dođe tijekom korištenja portala www.maas-save.com prikupljeni dobrovoljnim sudjelovanjem korisnika i ne smiju se bez korisnikove prethodne suglasnosti koristiti u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu naznačenu na ovoj stranici. MAAS SAVE j.d.o.o. nije odgovoran za posljedice, materijalnu i drugu tetu koja nastane korisniku ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi ako je korisnik dao netočne ili nepotpune podatke. MAAS SAVE j.d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja bez prethodne najave.

MAAS SAVE j.d.o.o.

HR - 51211, Matulji,
Frlanska cesta 1
OIB: 25085634050

 

UVJETI KORIŠTENJA I PRAVNE ODREDBE

Opći uvjeti
Politika privatnosti
Zahtjevi - GDPR