+385 91 2737 250         info@solutions-guide.info

MAAS SAVE - GDPR

Poštovani korisnici,

U cilju ostvarivanja prava na zaštitu vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)) tražimo i tražiti ćemo vašu suglasnost o korištenju vaših osobnih podataka.

Davanje suglasnosti odnosi se na vaše osobne podatke koje tvrtka MAAS SAVE j.d.o.o. posjeduje,

• Ime i prezime
• Adresa e-pošte
• Telefonski broj
• Poslovna adresa
• Naziv i adresa tvrtke za koju radite
• OIB tvrtke

te može provoditi interakciju/komunikaciju u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača, poslovnog partnera i slično. To između ostalog obuhvaća i osobne podatke prikupljene na internetu ili izvan njega. Sigurni smo da je i bez ove uredbe MAAS SAVE ponašao se u skladu sa istim pravilnikom, no budući da postoje informacije koje su nejasne, kontaktirajte nas putem kontakt forme ili direktno putem mail-a na info@maas-save.hr i rado ćemo odgovoriti na sve vaše upite.

Iskoristite jedan od komunikacijskih kanala i omogućite nam da vas upoznamo ili riješimo vaš upit, samo tako možemo saznati vaša očekivanja i odgovoriti na postavljena pitanja. Na svako vaše pitanje odgovoriti ćemo u većini slučajeva odmah, odnsono najkasnije u roku 24 h.

Portal za u?tede - MaasSave

MAAS SAVE j.d.o.o.,
HR -51211 Matulji, Frlanska cesta 1
OIB: 25085634050
GSM: +385 91 2737 250
info@maas-save.hr

[caldera_form id="CF5b04824aed543"]<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;"><p style="text-align: left;">

Zaštita privatnosti

Kontakt podaci i obrazac služe isključivo za kontaktiranje portala Maas Save i neće se koristiti u druge svrhe. Svi podaci i sva saznanja do kojih dođemo tijekom analize podataka dobivenih putem vašeg korištenja ovog portala www.maas-save.com predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96), a u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03). Smatra se da su svi podaci do kojih tvrtka MAAS SAVE j.d.o.o. dođe tijekom korištenja portala www.maas-save.com prikupljeni dobrovoljnim sudjelovanjem korisnika i ne smiju se bez korisnikove prethodne suglasnosti koristiti u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu naznačenu na ovoj stranici. MAAS SAVE j.d.o.o.. nije odgovoran za posljedice, materijalnu i drugu tetu koja nastane korisniku ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi ako je korisnik dao netočne ili nepotpune podatke. MAAS SAVE j.d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja bez prethodne najave.

MAAS SAVE j.d.o.o.

HR - 51211, Matulji,
Frlanska cesta 1
OIB: 25085634050

 

UVJETI KORIŠTENJA I PRAVNE ODREDBE

Opći uvjeti
Politika privatnosti
Zahtjevi - GDPR