+385 91 2737 250         info@solutions-guide.info

Zašto platiti "5" ako možete "4" za potpuno identičnu uslugu

MAAS SAVE – Stvaramo promjene koju poduzetnici žele vidjeti na računu za struju !

Niste potpuno sigurni, a htjeli bi biti!

Ako imate i najmanju sumnju ili želite biti potpuno sigurni da je cijena po kojoj plaćate po kWh za opskrbu električnom energijom visoka –  ispunite kontkat formu. 

Važni koraci ako želite imati manji račun za struju

Po našem dosadašnjem iskustvu potrebna su dva preduvjeta kako bi i vi mogli uštedjeti i do 25% (što je prosječno smanjenje  kod naših klijenata) na mjesečnom računu za električnu energiju:

  1. Vaš interes 
  2. Uvid u vaš račun za struju 

  • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
    jpg, gif, png, pdf

Želite brzi odgovor vrijedan pažnje ?

Dostavite nam račun od trenutnog opskrbljivača putem kontakt forme! 

Savjetujemo i osiguravamo konkurentnu cijenu u opskrbi električnom energijom

Imamo iskustva i znanja kako funkcionira tržište električne energije, poznajemo tarifne opcije i pratimo burzovno kretanje cijena. (REFERENCE)

Savjetovanjem ukazujemo na opcije i mogućnosti kako bi poduzetnici za identičnu uslugu imali nižu cijenu.

Iznimno inspirativni dio našeg posla odnosi se na mogućnost da vam, bez ikakvih troškova, provjerimo i ukažemo na mogućnosti uštede u opskrbi električne energije.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI – Kontakt podaci i obrazac služe isključivo za kontaktiranje portala MAAS SAVE i neće se koristiti u druge svrhe. Svi podaci i sva saznanja do kojih dođemo tijekom analize podataka dobivenih putem vašeg korištenja ovog portala www.maas-save.com predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96), a u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03). Smatra se da su svi podaci do kojih tvrtka MAAS SAVE j.d.o.o. dođe tijekom korištenja portala www.maas-save.com prikupljeni dobrovoljnim sudjelovanjem korisnika i ne smiju se bez korisnikove prethodne suglasnosti koristiti u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu naznačenu na ovoj stranici. MAAS SAVE j.d.o.o. nije odgovoran za posljedice, materijalnu i drugu tetu koja nastane korisniku ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi ako je korisnik dao netočne ili nepotpune podatke. MAAS SAVE j.d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja bez prethodne najave.

MAAS SAVE j.d.o.o.

HR - 51211, Matulji,
Frlanska cesta 1
OIB: 25085634050

 

UVJETI KORIŠTENJA I PRAVNE ODREDBE

Opći uvjeti
Politika privatnosti
Zahtjevi - GDPR