+385 91 2737 250         info@maas-save.hr

MAAS SAVE - najbolji kontakt za ostvarivanje ušteda bez ulaganja

Imate li pitanja ili nedoumice, jer u sadržaju web stranica niste našli odgovore, želite li pohvaliti naš angažman ili podijeliti vaša iskustva. Pišite nam ili nas  kontaktirajte, rado ćemo odgovoriti na sve vaše upite.

Portal za u?tede - MaasSave

MAAS SAVE j.d.o.o.,
HR -51211 Matulji, Frlanska cesta 1
OIB: 25085634050
GSM: +385 91 2737 250
info@maas-save.hr

Privola za spremanje i obradu podataka u svrhu ostvarivanja uštede (Maas Save j.d.o.o.)

13 + 9 =

ZAŠTITA PRIVATNOSTI – Kontakt podaci i obrazac služe isključivo za kontaktiranje portala MAAS SAVE i neće se koristiti u druge svrhe. Svi podaci i sva saznanja do kojih dođemo tijekom analize podataka dobivenih putem vašeg korištenja ovog portala www.maas-save.com predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96), a u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03). Smatra se da su svi podaci do kojih tvrtka MAAS SAVE j.d.o.o. dođe tijekom korištenja portala www.maas-save.com prikupljeni dobrovoljnim sudjelovanjem korisnika i ne smiju se bez korisnikove prethodne suglasnosti koristiti u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu naznačenu na ovoj stranici. MAAS SAVE j.d.o.o. nije odgovoran za posljedice, materijalnu i drugu tetu koja nastane korisniku ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi ako je korisnik dao netočne ili nepotpune podatke. MAAS SAVE j.d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja bez prethodne najave.

MAAS SAVE j.d.o.o.

HR - 51211, Matulji,
Frlanska cesta 1
OIB: 25085634050

 

UVJETI KORIŠTENJA I PRAVNE ODREDBE

Opći uvjeti
Politika privatnosti
Zahtjevi - GDPR