+385 91 2737 250 info@maas-save.com

MAAS SAVE - najbolji kontakt za ostvarivanje ušteda bez ulaganja

KONTAKT – MAAS SAVE PORTAL ZA UŠTEDE

Poštovani korisnici,

Sigurni smo da MAAS SAVE daje informacije kako ostvariti uštede, no postoje li pitanja ili nedoumice, jer u sadržaju web stranica niste našli odgovore, kontaktirajte nas putem mail-a na info@maas-save.com ili ako niste osoba od “tipkanja”, nazovite +385 91 273 7250 i rado ćemo odgovoriti na sve vaše upite.

Iskoristite jedan od komunikacijskih kanala i omogućite nam da vas upoznamo. Samo tako možemo saznati vaša očekivanja i odgovoriti na postavljena pitanja. Na svako vaše pitanje odgovoriti ćemo u većini slučajeva odmah, a najkasnije u roku 24 h.

Portal za u?tede - MaasSave

EdMont j.d.o.o.,
HR -51211 Matulji, Frlanska cesta 1
OIB: 94550751832
GSM: +385 91 2737 250
info@maas-save.com

Bez spama, samo najbitnije novosti!

Zaštita privatnosti

Kontakt podaci i obrazac služe isključivo za kontaktiranje portala Maas Save i neće se koristiti u druge svrhe. Svi podaci i sva saznanja do kojih dođemo tijekom analize podataka dobivenih putem vašeg korištenja ovog portala www.maas-save.com predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96), a u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03). Smatra se da su svi podaci do kojih tvrtka EdMont j.d.o.o. dođe tijekom korištenja portala www.maas-save.com prikupljeni dobrovoljnim sudjelovanjem korisnika i ne smiju se bez korisnikove prethodne suglasnosti koristiti u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu naznačenu na ovoj stranici. EdMont j.d.o.o. nije odgovoran za posljedice, materijalnu i drugu tetu koja nastane korisniku ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi ako je korisnik dao netočne ili nepotpune podatke. EdMont j.d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja bez prethodne najave.

EdMont j.d.o.o.  - OIB: 94550751832